Συμβουλευτική Επιτροπή

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθήσει το εγχείρημα να επιτύχει
 

Το όραμα για μια Άνδρο πιο πράσινη και καθαρή αφορά όλο το φάσμα της Ανδριώτικης κοινωνίας. Όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να έρθουν κοντά ώστε να υπάρξει πρόοδος.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του εγχειρήματος Καθαρή Πράσινη Άνδρος συγκροτήθηκε για να υποστηρίξει το εγχείρημα να επιτύχει το όραμά του, να βοηθήσει την Άνδρο να γίνει πιο καθαρή και πιο πράσινη. Η Επιτροπή καλείται να παρέχει συμβουλές και υποστήριξη, διασφαλίζοντας πως ενεργούμε από κοινού.

Απευθύναμε την πρόσκληση για ένταξη στη Συμβουλευτική Επιτροπή σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις του νησιού, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εργαστούμε όλοι μαζί για την επίλυση ενός από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα της κοινότητας της Άνδρου. 

Η Επιτροπή συγκεντρώνει πλέον εκπροσώπους από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες απορριμμάτων και τους βασικούς χορηγούς μας, σε ένα μοναδικό φόρουμ για να προσεγγίσει την πλειονότητα της κοινότητας της Άνδρου και να ξεπεράσει τα προβλήματα του παρελθόντος. 

Η επιτυχία της Συμβουλευτικής Επιτροπής θα μετρηθεί από την ενότητά της, την ενεργό συμμετοχή των μελών της και από τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν. 

Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει υπογράψει το Σύμφωνο Συνεργασίας το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις ευθύνες και τη διακυβέρνηση αυτού του φόρουμ. 

Στόχος είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή να συνεδριάζει ανά τρίμηνο προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του εγχειρήματος.