Γεώργιος Μπάλλας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ”

Ο Γιώργος Μπάλλας γεννήθηκε το 1995 και μεγάλωσε στην Άνδρο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και δραστηριοποιείται ως δικηγόρος. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια με ειδικό θέμα αξιόγραφα και διαταγές πληρωμής, σε σεμινάριο με θέμα «Έγκλημα στο διαδίκτυο», στο συνέδριο του διεθνούς δικαίου με θέμα «Δίκαιο του Κυπριακού Ζητήματος», σε σεμινάρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, σε σεμινάρια Δικαίου Προστασίας του Περιβάλλοντος. Διαθέτει τρεις επαίνους του European University Cyprus για την κατάρτιση πρώτης, δεύτερης, τρίτης θέσης σε τρία αντίστοιχα εξάμηνα.