Στατιστικά Απορριμμάτων Άνδρου

Μάθετε πόσα απορρίμματα παράγονται και ανακυκλώνονται στην Άνδρο.

Προς το παρόν, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία μόνο για ανακυκλώσιμα υλικά. Μελλοντικά, ίσως είναι δυνατό να μοιραστούμε μαζί σας τον συνολικό όγκο των απορριμμάτων που παράγονται στην Άνδρο.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά σας συλλέγονται, διαχωρίζονται και αποστέλλονται σε σχετικούς μεταποιητές ανακύκλωσης. Τα απορρίμματα που δέχονται επίσημα ως κατάλληλα για ανακύκλωση περιλαμβάνονται στις εκθέσεις αποβλήτων και σας παρουσιάζονται εδώ!

Τα απορρίμματα που ανακυκλώνονται δεν καταλήγουν σε χωματερές. Στη συνέχεια, τα απορρίμματα επεξεργάζονται ανάλογα με τον τύπο τους.

Για ερωτήσεις επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Ανακυκλώσιμα Απορρίμματα

Πηγή: Εκθέσεις Αποβλήτων που παρέχονται από τον Δήμο

Αυτή η ενότητα περιέχει στοιχεία ανακυκλώσιμων που παρέχονται από το Δήμο. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται είτε σε ανακυκλώσιμα απορρίμματα που:

  • ο Δήμος έχει συλλέξει απευθείας
  • μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών απορριμμάτων με την οποία ο Δήμος έχει συνάψει εργολαβία για τη συλλογή των απορριμμάτων
  • μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών απορριμμάτων είναι εγγεγραμμένη με το Δήμο 

Αυτή η ενότητα περιέχει στοιχεία ανακυκλώσιμων που παρέχονται από το Δήμο. 

Ευχαριστούμε το Δήμο Άνδρου για τα αναλυτικά στοιχεία ανακύκλωσης και τις εταιρείες ΑΦΗΣ Α.Ε. και Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. για τις πληροφορίες για τις μπαταρίες και τα ηλεκτρικά αντίστοιχα.

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Τα απορρίμματά σας ανακυκλώνονται! Εδώ είναι ο συνολικός όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών που έγιναν αποδεκτός για επεξεργασία ανά έτος.

Οι προμηθευτές/εργολάβοι στις εκθέσεις είναι είτε συμβεβλημένοι είτε εγγεγραμμένοι στο Δήμο. Δεν είναι όλα αυτά τα απόβλητα που συλλέγονται για ανακύκλωση στην Άνδρο. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες, οργανισμοί ή άτομα που συλλέγουν υλικά, αλλά η έκταση αυτών είναι άγνωστη.

Τα στατιστικά για το 2021 έρχονται σύντομα.

Σύνολα Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων ανά Κατηγορία

Αυτά τα δεδομένα αντιπροσωπεύουν όλα τα υλικά που αποστέλλονται για ανακύκλωση.

Τα στατιστικά των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων έχουν συνοψιστεί σε κατηγορίες για εύκολη ανάγνωση

Οργανικά απορρίμματα
Βιοαποδομήσιμα απόβλητα συμπεριλαμβανομένων αποβλήτων κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης. Τα στοιχεία κομποστοποίησης αναφέρονται στην υπηρεσία που λειτουργεί στη Χώρα.

Ηλεκτρικές συσκευές
Καλώδια, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Γυάλινες συσκευασίες
Γυάλινες συσκευασίες, γυάλινα δοχεία

Φωτιστικά
Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

Μεταλλικές συσκευασίες
Μεταλλικές συσκευασίες, αλουμίνιο, μικτά μέταλλα, σίδηρος και χάλυβας

Χαρτί & Χαρτόνι
Συσκευασίες από χαρτί και χαρτόνι

ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Περιλαμβάνει πλαστικές συσκευασίες εκτός από το 2020

Πλαστικές συσκευασίες
Πλαστικές συσκευασίες – δοχεία – συμπεριλαμβανομένου του πλαστικού PET και μπουκαλιών νερού. Η πλαστική μεμβράνη – που μοιάζει με τις πλαστικές σακούλες δεν είναι ανακυκλώσιμη, επομένως παραλείπεται εδώ. Τα προηγούμενα χρόνια, οι πλαστικές συσκευασίες περιλαμβάνονταν στα Μικτά Απόβλητα

Ελαστικά
Ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

Άλλα
Επικίνδυνα εξαρτήματα που αφαιρούνται από τον απορριπτόμενο εξοπλισμό. Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC.

Όγκοι Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων ανά Κατηγορία Ανά Έτος

Διαχειρίζονται από το Δήμο Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε κιλά
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Δήμος Άνδρου

Όγκοι Ανακυκλώσιμων Απορριμμάτων ανά Κατηγορία Ανά Έτος

Ανεξάρτητοι Ανακυκλωτές

Ποσότητες σε κιλά
Πηγή: ΑΦΗΣ Α.Ε.

Ποσότητες σε κιλά
Πηγή: ΑΦΗΣ Α.Ε.

Ποσότητες σε τόνοι
Πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.

Είδατε τα γεγονότα για την ανακύκλωση, μάθετε τώρα πώς να μειώσετε ακόμα περισσότερα τα απορρίμματά σας.

Απορρίμματα
Α - Ω

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανακύκλωση ή την απόρριψη κάθε αντικειμένου στην Άνδρο
Περισσότερα

Ανακύκλωση

Βοηθήστε στη μείωση των απορριμμάτων που παραμένουν στην Άνδρο. Μάθετε πώς να ανακυκλώνετε περισσότερο
Περισσότερα

Μείωση πλαστικού

Πάνω από το 40% των πλαστικών ειδών χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Μάθετε πώς να μειώσετε τη χρήση
Περισσότερα

Κοσμποστοποίηση

Περίπου το 44% των οικιακών απορριμμάτων είναι κομποστοποιήσιμα. Μάθετε τα πάντα για την κομποστοποίηση
Περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση και επιτεύγματα του Εγχειρήματος

Πώς σας κρατάει ενήμερους το εγχείρημα;

  • Έρευνες πολιτών για τη μέτρηση της γνώσης σας για τις ενέργειες που μπορείτε να κάνετε
  • Εκδηλώσεις και εκστρατείες
  • Ο Δήμος και οι υπάλληλοι κλειδιά
  • Τακτικά ενημερωτικά δελτία
  • Δημοσιεύσεις σε Facebook και Instagram

Η πληροφορία είναι δύναμη.