Χημικά

Παρακαλούμε προσέξτε και εξασφαλίστε ότι τα μέρη του δοχείου είναι ασφαλή.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων