Χάρτινες Συσκευασίες – π.χ. από Δημητριακά, Αυγά, Δοχεία Τροφίμων Take-away, Απορρυπαντική Σκόνη

Απομακρύνετε κάθε πλαστικό ή μεταλλικό μέρος και κάνετε το/τα επίπεδο/α προκειμένου να εξοικονομηθεί χώρος.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Κίτρινο Κάδος Ανακύκλωσης, Πράσινο Κάδος για Ανακύκλωση Χαρτιού + Χάρτινων Συσκευασιών