Χάρτινα Κουτιά

Απομακρύνετε πλαστικές ταινίες και διπλώστε έτσι ώστε να γίνει/ουν επίπεδο/α. Αν δεν τα διπλώσετε παίρνουν πολύ χώρο μέσα στον κάδο και τον κάνουν να μοιάζει γεμάτος. Εάν δεν μπορείτε να το/τα διπλώσετε απλά αφήστε το στο Κέντρο Ανακύκλωσης στο χώρο για τα ογκώδη – προσπαθήστε να μην το αφήσετε σε σημείο που μπορεί να παρασυρθεί από τον αέρα.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Κίτρινο Κάδος Ανακύκλωσης, Πράσινο Κάδος για Ανακύκλωση Χαρτιού + Χάρτινων Συσκευασιών

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Μπατσί – Πιτροφός – Κόρθι