Φωτογραφίες

Αποτελούνται από χαρτί αλλά συνήθως έχουν επικάλυψη λεπτής στρώσης πλαστικού.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων