Φούρνοι

Ζητήστε από τον πωλητή να πάρει το/τα παλιό/ιά σας όταν αγοράζετε καινούργιο/α/. Αν είναι ακόμη σε καλή κατάσταση μπορούν να δοθούν σε ανθρώπους που τα χρειάζονται.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ανακ. Ειδ. Ειδών – Ηλεκτρικές Συσκεύες Άσπρος Κάδος ή ειδικός κάδος

Μονάδα Ανακύκλωσης
Κυπρί