Φάρμακα & Χάπια

Παρακαλούμε ρωτήστε στο φαρμακείο της γειτονιάς σας ή στο Κέντρο Υγείας – συνήθως συλλέγουν φάρμακα και χάπια που έχουν λήξει. Μην τα ρίχνετε στους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ