Υπολογιστές Tablet ή Laptop

Αν είναι ακόμη σε καλή κατάσταση μπορεί να δοθεί σε ανθρώπους που το χρειάζονται.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ανακ. Ειδ. Ειδών – Ηλεκτρικές Συσκεύες Άσπρος Κάδος ή ειδικός κάδος

Μονάδα Ανακύκλωσης
Κυπρί