Στρώματα

Αν έχετε μεταφορικό μέσο (όχημα) αφήστε τα σε κεντρικό σημείο απόρριψης απορριμμάτων στο Γαύριο, το Μπατσί, τη Χώρα ή το Κόρθι και δίπλα σε κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων – είναι μεγάλος κόπος να πρέπει να συλλεχθούν από απομακρυσμένες τοποθεσίες.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη μη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Κόρθι