Στάχτες

Οι στάχτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εδαφοβελτιωτικό για κήπους ή να απορριφθούν στον κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ : Ποτέ μην απορρίπτετε καυτή στάχτη- μπορεί να λιώσει τους πλαστικούς κάδους ή/και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ