Σελοφάν

Περιλαμβάνονται η μεμβράνη πλαστικού, υλικό κάλυψης δοχείου με έτοιμο φαγητό και πλαστικό χαρτί συσκευασίας.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων