Πλαστικοί Σωλήνες Κήπου (μαύροι, για συστήματα ποτίσματος)

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Ασημί Γκρι Κάδος Ανακύκλωσης, Πράσινο Κάδος για Ανακύκλωση Πλαστικών, Μετάλλων, TetraPak

Μονάδα Ανακύκλωσης
Κυπρί

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Μπατσί – Πιτροφός – Κόρθι