Πλακάκια (Δάπεδο & Τοίχος)

Μπορούν να ανακυκλωθούν στο kέντρο (A.E.K.K.) με ένα μικρό αντίτιμο. Μισθώστε ένα κοντέινερ ή μεταφέρετε τα απόβλητα απευθείας στο κέντρο. Ζητήστε από τον πάροχο της ανακύκλωσης να τα παραλάβει από το εργοτάξιό σας.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Κέντρο Ανακύκλωσης για Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
Κυπρί