Περιοδικά & Κατάλογοι

Απομακρύνετε όλα τα πλαστικά υλικά συσκευασίας.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Κίτρινο Κάδος Ανακύκλωσης, Πράσινο Κάδος για Ανακύκλωση Χαρτιού + Χάρτινων Συσκευασιών