Πατατάκια σε Σωλήνες (Pringles)

Πλαστικά καπάκια μπορούν να ανακυκλωθούν όπως κάθε πλαστικό στους γκρι-ασημί κάδους της Δημοτικής Ανακύκλωσης.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων