Παλιοσίδερα

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Μονάδα Ανακύκλωσης
Κυπρί

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη μη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Κόρθι

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Μπατσί – Πιτροφός – Κόρθι