Παιχνίδια

Απομακρύνετε τις μπαταρίες και ανακυκλώστε τες χωριστά (δείτε στην ενότητα Μπαταρίες) σε ένα από τα ειδικά κοντέινερ για τα αντικείμενα αυτά ή στο Κέντρο Ανακύκλωσης.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων