Νεκρά Πρόβατα/Κατσίκια κι άλλα Ζώα

Βρείτε τον υπεύθυνο κτηνοτρόφο και ζητήστε του να το/τα απομακρύνει. Σκάψτε ένα βαθύ λάκο και θάψτε το/τα.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ