Μωρομάντηλα

Παρακαλούμε μην τα ρίχνετε στις τουαλέτες και μην τα απορρίπτετε στη φύση.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων