Λάδι Μηχανής

Τα συνεργεία αυτοκινήτων συλλέγουν μηχανέλαια και δεν σας χρεώνουν. Υπάρχει εθνικό σύστημα για τη συλλογή τους σε ισχύ.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Μονάδα Ανακύκλωσης
Κυπρί