Καφές – Μεταλλικές Κάψουλες

Ελέγξτε τον προμηθευτή σας. Ορισμένες εταιρείες (πχ Nespresso) ανακυκλώνουν τις χρησιμοποιημένες κάψουλες.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων