Καπάκια

Αυτά τα οποία δεν είναι πλαστικά ή αλουμινίου

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων