Καλαμάκια

Αγοράστε ή ζητείστε καλαμάκια φτιαγμένα από φυσικά υλικά. Αγοράστε επαναχρησιμοποιούμενα.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Γενικός κάδος απορριμμάτων