Καθρέφτες

Παρακαλούμε τοποθετήστε μεγάλα αντικείμενα προσεκτικά δίπλα σε ένα κάδο.

Τύπος:Μη ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Κεντρικά Σημεία Συλλογής Ογκώδη μη Ανακυκλώσιμα Αντικείμενα Γαύριο – Κόρθι