Κάρτες (Ευχετήριες)

Μόνο απλό χαρτί. Μην βάζετε στην ανακύκλωση χαρτί με ασημόσκονη, αλουμινόχαρτο ή πλαστικό χαρτί περιτυλίγματος.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Κίτρινο Κάδος Ανακύκλωσης, Πράσινο Κάδος για Ανακύκλωση Χαρτιού + Χάρτινων Συσκευασιών