Εκτυπωτές

Αν είναι ακόμη σε καλή κατάσταση μπορούν να δοθούν σε ανθρώπους που τα χρειάζονται.

Τύπος:Ανακυκλώσιμο
ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ & ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Ανακ. Ειδ. Ειδών – Ηλεκτρικές Συσκεύες Άσπρος Κάδος ή ειδικός κάδος