Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ανακύκλωση ή την απόρριψη ενός αντικειμένου στην Άνδρο!

Το Α έως το Ω είναι ένας εύκολος τρόπος για να μάθετε πού μπορείτε να ανακυκλώσετε ή να απορρίψετε σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο. Ή μπορεί να είναι κομποστοποιήσιμο.

Μην το πετάτε στα σκουπίδια μέχρι να ελέγξετε το Α έως το Ω!

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν λείπει κάποιο αντικείμενο ή εάν έχετε ενημέρωση ή απορία για οτιδήποτε στο Α έως το Ω!